Uw persoonsgegevens worden door Den Bruul NV (mail@bowlingbruul.be 003214585021) verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw reservatie, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Wij gebruiken uw gegevens niet voor direct marketing. Uw persoonsgegevens worden door Resengo NV (info@resengo.com) verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het om dat mee te delen op info@resengo.com. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen ze over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te Brussel)

 

Resengo algemene voorwaarden: https://wwc.resengo.com/static/conditions